SIGNAL IDUNA Vezérügynök

Signal Iduna vezérképviselet

Vállalkozói vagyon- és felelősségbiztosítások

Egy vállalkozás működésének egyik alapját a termelőeszközök jelentik. Ezért nagyon fontos ennek a védelme, és az ezek működéséből származó kockázatok mérséklése.

Sokan esnek abba a hibába, hogy nem megfelelően biztosítják azokat a vagyonelemeket, amelyek nélkül megszűnne a vállalkozás. Érdemes figyelni arra, hogy a cég tulajdonát képező termelőeszközöket ne könyv szerinti értéken biztosítsuk, hanem új beszerzési értéken.

Szintén hiba lehet az is, ha a vállalat csak az eszközeire köt biztosítást, viszont az azok megsemmisüléséből, illetve leállásából származó veszteségekre (pl. üzemszünet) nem.

Euromester (Hivatkozás frissítve: 2024. 06. 17.)

All Risks (Hivatkozás frissítve: 2024. 06. 17.)

Géptörés (Hivatkozás frissítve: 2024. 06. 17.)

Vállalkozói felelősségbiztosítás (Hivatkozás frissítve: 2024. 06. 17.)

Euromester

Az Euromester biztosítás, a kis- és középvállalkozások részére kifejlesztett, modul rendszerű biztosításunk speciális többletszolgáltatásokat nyújt  mind a vagyon-, mind a felelősségbiztosítás esetében, amelyek egy részét a piacon egyedülállóan, külön díj felszámítása nélkül biztosítjuk ügyfeleink részére.


All Risks – átfogó biztosítási fedezet vállalkozások számára

Milyen többlet előnnyel jár az átfogó védelmet nyújtó All Risks vagyonbiztosítási csomag?

 • All Risks vagyonbiztosításunk minden kockázatra fedezetet biztosít, csaknem minden véletlen és váratlan okból bekövetkező kárt megtérít.
 • Egyesíti a vagyonbiztosítások és felelősségbiztosítások előnyeit. Nemcsak a vállalkozás vagyontárgyai állnak biztosítási védelem alatt, hanem az Ön által esetlegesen másoknak okozott károkat is megtérítjük.
 • Széles körű biztosítási fedezetet nyújt a járulékos költségekre is, így
  • oltási, bontási, romeltakarítási, szállítási költségekre;
  • szakértői költségekre;
  • helyreállítással kapcsolatos tervezői költségekre;
  • szét- és összeszerelési költségekre, amelyek a kár felszámolása/helyreállítása során a berendezések le- vagy visszaszerelésével kapcsolatosan keletkeztek.
 • Lehetőséget biztosít új értéken történő kárkifizetésre.


Géptörés

A SIGNAL IDUNA Biztosító géptörés-biztosítása vállalkozók és vállalkozások igényeinek megfelelően létrehozott, korszerű biztosítási termék.

A géptörés-biztosítások jellemzői a hagyományos vagyonbiztosításokhoz képest:

 • Speciális kockázatokat (ún. „technikai kockázatokat”) tartalmaznak (pl. kezeléssel, működtetéssel kapcsolatos kockázatok [kezelési hiba, gondatlanság]; az elektromos energia hatásai [elektromos tűz]; villámcsapás másodlagos hatása; külső mechanikus hatások), amelyeket a hagyományos vagyonbiztosítások nem térítenek.
 • Beüzemelt, működésre kész gépek biztosíthatók ebben a termékben.
 • Nem kötelező a teljes géppark biztosítása, igénye szerint választhatja ki a leginkább védendő gépeket, amelyek esetleges károsodása esetén a legnagyobb kár éri önt (közvetlen dologi kár, illetve a gépek javítása alatt a tevékenysége időleges szünetelése).


Vállalkozói felelősségbiztosítás

A vállalkozásokat emberek működtetik, akik néha hibáznak, melyekért sok esetben a vállalkozás tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel. A felelősségbiztosítás számos esetben jelentős segítség a cégek számára, hiszen ezáltal a biztosító – egy szerződés keretein belül – mentesíti a biztosítottat a személyi sérüléses, valamint a tárgyrongálási károk megfizetése alól.

Erősségünk, hogy a vállalkozás egyedi arculatának megfelelő felelősségbiztosítási tartalommal készítjük ajánlatainkat, ezáltal széles körű védelmet biztosítunk ügyfeleinknek.

 • általános felelősség: szerződésen kívül okozott károk
 • munkáltatói felelősség: munkahelyi baleset esetén a céget terhelő TB megfizetési kötelezettségek (baleseti táppénz, kórházi költségszámla) átvállalása; a munkavállaló vagyoni kártérítési igényének, vagy akár bíróság által megítélt sérelemdíjaknak a fedezete (egy összegben vagy életjáradék formájában)
 • termékfelelősség: termék hibájából okozott személyi sérülésből vagy tárgyrongálásból származó károk fedezete
 • szolgáltatói felelősség: szerződésen belül okozott károk
 • ezeken túl számos kiegészítő és záradék segíti a vállalkozások biztosítási igényeinek maximális kiszolgálását, pl.:
  • európai területi hatály
  • alvállalkozók által okozott károk
  • bérlői vagy bérbeadói felelősség
  • környezetszennyezési felelősség
  • iskolák/tanulók felelősségbiztosítása

Novus Favonius Kft.

Szombathely, Vörösmarty utca 31/A.

Telefon: +36-94-511-170

info@novusfavonius.hu

LOG-IN

–––

Vezérügynök

Biztosításközvetítői nyilvántartási szám: 209060910715

Free Joomla! template by L.THEME